Gali Satta 2018 December – Super Jodi With Super Haruf

GALI Magic Jodi December 2018

74 53 21 87
45 27 08 32
83 17 88 90
29 87 26 00
19 52 Magic Haruf: 5 , 1 A/B 11

keywords: Gali 2018, Gali Satta Chart 2018, Satta King 2018 Gali, Gali Chart 2018, Satta King Chart 2018